+421 908 515 429

Google aktualizuje svoj algoritmus vyhľadávania niekoľko tisíckrát do roka. Občas prídu aj veľké aktualizácie, no väčšinu z nich si ani nevšimnete. Pravidlá vyhľadávania sa teda neustále menia, čo optimalizáciu vyhľadávania zrovna neuľahčuje. 

No ak poznáte históriu aktualizácií Googlu, viete, že ich následnosť sa dá predpovedať a neprekvapia vás. Krok po kroku sa Google zlepšuje vo vyhľadávaní skutočne relevantného obsahu. To znamená, že je stále zložitejšie manipulovať Google používaním postupov zameraných na manipuláciu výsledkov vyhľadávania ako napríklad taktiky black-hat a gray-hat. Takmer všetko závisí už len od samotného obsahu.

Ľudia sa samozrejme začali zaujímať, či má optimalizácia pre vyhľadávače v tomto prípade stále svoje opodstatnenie a tento rok sme videli mnoho článkov, ktoré tvrdili, že dni SEO sú už spočítané. Takto ďaleko by som až nezachádzal. Je pravda, že niektoré SEO postupy sa stávajú súčasťou iných odvetví digitálneho marketingu a niektoré zase úplne miznú. No na druhej strane vznikajú neustále aj nové SEO odvetvia ako napríklad štruktúrované dáta, entity a optimalizácia pre mieste vyhľadávanie sa stáva stále komplexnejšou. Optimalizáciu pre vyhľadávače ešte nemusíme pochovávať. Práve naopak – je viacej konkurencieschopná a odborná a vzniká stále viacej SEO podkategórii.

V tomto článku sa budem venovať niektorým z novších SEO trendov a rozoberiem faktory ovplyvňujúce umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania, ktoré sa objavili za posledné roky a očakáva sa, že sa stanú ešte dominantnejšími:

  1. Metrické údaje zo skúsenosti nového používateľa budú vplývať na umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania
  2. Priorita indexovania mobilných stránok bude platiť pre všetky stránky
  3. Umelá inteligencia bude viesť všetky vyhľadávania
  4. Entity a spätné odkazy budú rovnocenné
  5. EAT faktory budú dôležitejšie
  6. Miestne SEO sa stane zložitejším
  7. Štruktúrovaným dátam sa nebude dať vyhnúť
  8. Google vynaloží väčšie úsilie na uspokojenie zámeru používateľa

Metrické údaje zo skúsenosti nového používateľa budú vplývať na umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania

V máji roku 2020 predstavil Google nový koncept s názvom Core Web Vitals. Zahrňuje tri nové metriky, ktorými Google meria používateľskú skúsenosť. Všetky tri metriky sú viac-menej zamerané na rýchlosť webstránky – na rýchlosť jej načítania, na to, ako rýchlo sa stane aktívnou a na stabilitu počas načítavania.

metricke udaje

Spoločnosť Google nedávno oznámila, že funkcia Core Web Vitals sa oficiálne stane nástrojom na hodnotenie v máji roku 2021. Tieto metriky sa stanú predovšetkým rozhodovacím faktorom, nie silným hodnotiacim faktorom. Ak sa napríklad objavia dve stránky s rovnako relevantným obsahom, podobnou kvalitou a autoritou, vtedy rozhodnú o poradí stránok metriky používateľskej spokojnosti

Navyše, funkcia Core Web Vitals bude fungovať ako kvalifikátor stránok, ktoré sa snažia získať najvyššie miesto v Správach Google. Predtým sa do sekcie hlavných správ mohli dostať iba AMP stránky (stránky, ktoré sa načítavajú rýchlo na smartfónoch), pretože boli spoľahlivo rýchle. Keďže teraz už dokáže Google merať rýchlosť pomocou Core Web Vitals, túto príležitosť dostanú všetky stránky s dostatočným optimalizačným skóre.

Google zvažuje zavedenie identifikátora na označenie výsledkov vyhľadávania, ktoré vyvolávajú u používateľov dobrý dojem. Identifikátor bude podobný označeniu AMP stránok ikonou blesku. Takto by používatelia vedeli rozoznať, ktoré stránky sú rýchle a budú ich môcť uprednostniť pred pomalšími stránkami.

Ako optimalizovať

Metriky Core Web Vitals možno merať pomocou rôznych nástrojov pre vývojárov od spoločnosti Google. Napríklad: PageSpeed Insights, Chrome UX Report, Search Console, Chrome DevTools, Lighthouse a Google Chrome rozšírenie Web Vitals. Väčšina týchto nástrojov vám navrhne ako by ste mali metriky vylepšiť. Ich radami sa môžete riadiť až pokiaľ nebudete spokojní s výsledkom.

Priorita indexovania mobilných stránok bude platiť pre všetky stránky (mobile-first indexing)

Už v roku 2016 začal Google v indexe uprednostňovať mobilné verzie webových stránok. To znamená, že pri zaraďovaní do poradia vo výsledkoch vyhľadávania zaváži viacej mobilná verzia vašej webstránky.

Prechod na uprednostňovanie mobilných verzií stránok je však pomalý proces. Google kontroluje každú webstránku a zisťuje, či je jej mobilná verzia pripravená. Ak stránka kontrolou prejde, až potom ju Google začne zaraďovať do poradia podľa mobilnej verzie. Navyše, všetky nové webstránky sú predvolene indexované pre mobilné telefóny.

Ubehli 4 roky a tento proces sa blíži ku koncu. No stále existuje zopár starých webstránok, ktoré sa nedokázali prispôsobiť displejom smartfónov. S týmito webstránkami sa Google nechystá vyjednávať a donúti ich aby sa podriadili prioritnému indexovaniu mobilných stránok. Momentálne je prechod naplánovaný na marec 2021

Ako optimalizovať

Ak aj vy stále vyčkávate s optimalizáciou webu pre mobilné zariadenia, Google práve pre vás vytvoril podrobný zoznam so všetkým s čím musíte rátať. Nemajte strach, väčšia časť prechodu sa dá spraviť jednoducho prejdením na responzívny dizajn webstránky.

Umelá inteligencia bude vykonávať všetky vyhľadávania

V roku 2015 obohatil Google svoj algoritmus o súčasť RankBrain a v roku 2019 predstavil nový algoritmus BERT. Google spravil týmito aktualizáciami výrazný skok vo využívaní umelej inteligencie na interpretovanie vyhľadávacích dopytov a výsledkov vyhľadávania. Rok po spustení algoritmu BERT stúplo používanie umelej inteligencie pri vyhľadávaní v anglickom jazyku z 10% na 100%.

Algoritmus BERT dokázal svoju efektívnosť pri rozpoznávaní presného zámeru vyhľadávacieho dopytu. Dokáže vyriešiť lexikálnu nejednoznačnosť, naučiť sa nové slová, opraviť chyby, nájsť synonymá a zohľadniť vylúčené slová. Tu môžete vidieť jeden z prípadov, kedy BERT zlepšil nepresný výsledok vyhľadávania na úplne presný:

umela inteligencia

BERT je algoritmus zodpovedný za takzvané „indexovanie pasáží“ (passage indexing). Algoritmus dokáže vytiahnuť relevantnú pasáž z takmer irelevantnej stránky:

algoritmus bert

Vyhľadávanie postavené na umelej inteligencii dokáže zvýrazniť relevantné časti videa, rozpoznať pesničky z hmkania melódie a mnoho iných zdanlivo nemožných vecí.

Ako optimalizovať

Algoritmus BERT chápe prirodzený ľudský jazyk, preto pri zverejňovaní obsahu už nepotrebujete toľko pomoci od SEO. Teraz už môžete písať pre používateľov a nie pre vyhľadávače. Už nemusíte nasilu vkladať do textov kľúčové slová a ich varianty, a tým pádom máte väčší priestor na zlepšovanie svojho písania. 

Entity a spätné odkazy budú rovnocenné

Dodnes nazhromaždil graf znalostí Googlu viac ako 5 miliárd entít a 500 biliónov vlastností entít. Čo nie je až tak veľa, keď si vezmeme, že entity nie sú len známi ľudia, ale aj knihy, pesničky, filmy, spoločnosti a iné koncepty – doslova všetko.

Dôležitejšie je, že Google vypracoval novú technológiu na vyhľadávanie nových entít (už ich neodpisuje z Wikipédie). Teraz používa umelú inteligenciu na sledovanie syntaxe spájanej s už existujúcimi entitami a sleduje, či ich zavedie k novým entitám. Toto je zjednodušené vysvetlenie, ale takto to v podstate funguje.

Takže miesto prepojenia webstránok spätnými odkazmi si Google zostaví sieť entít, ktoré budú pospájané vzájomnými vzťahmi, v podstate ako v skutočnom svete. Podľa tohto modelu bude Google vedieť, ktoré spoločnosti sú vierohodné, ktorí autori sú odborníci a aký obsah si naozaj zaslúži lepšie miesto vo výsledkoch vyhľadávania.

Ako optimalizovať

Ako prvé by bolo dobré prečítať si príspevok stránky link-assitant.com o entitách. Dozviete sa, čo sú entity, ako sa používajú a ako ich môžete pri SEO využiť. Vyskúšať môžete napríklad vytvoriť entitu z vašej značky (pomocou jednoznačnej syntaxe a častých zmienok), vytvoriť si profil v službe Moja firma na Googli, ďalej môžete vyskúšať aj používanie štruktúrovaných dát, alebo nájsť relevantné entity, ktoré by ste mohli zahrnúť do vášho obsahu. Tento proces je podobný budovaniu spätných odkazov alebo kľúčových slov, no je trochu zložitejší.

EAT faktory budú dôležitejšie

EAT je skratka pre Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness, v preklade expertíza, autorita a dôveryhodnosť. Téma EAT faktorov je v SEO komunite kontroverzná. Niektorí tvrdia, že EAT faktory sa pri zaraďovaní stránok do poradia vo vyhľadávaní zohľadňujú, iný hovoria, že nie je možné, aby bol Google schopný svojim algoritmom vôbec EAT zaregistrovať.

Google nedokáže na väčšinu otázok ohľadom EAT odpovedať priamo. Nevie skontrolovať, či sú informácie na webe vedecky presné, ani či je samotný autor odborník. Google dokáže skontrolovať iba nepriame EAT signály. Napríklad ak nejaká stránka spomenie všetky správne entity spájané s istou témou, znamená to, že jej obsah je zrejme správny. Ak je meno autora na webe známe a spájané s inými tematicky podobnými platformami a profilmi, potom je autor pravdepodobne odborník.

eat seo faktory

Tieto schopnosti Googlu sa každým dňom zlepšujú. S pomocou umelej inteligencie a neustále rastúceho grafu znalostí môžeme predpokladať, že Google bude už čoskoro schopný spoľahlivo merať EAT faktory.

Ako optimalizovať

Nemajte obavy, nie je všetko len o entitách a umelej inteligencii. Veľa nepriamych signálov EAT je pomerne bežných a ľahko preukázateľných. Staré dobré spätné odkazy sú stále ukazovateľom autority. Bezpečnostný protokol a spokojnosť používateľov je stále signálom dôveryhodnosti. V príručke na stránke link-assistant.com nájdete jednoduchšie spôsoby ako preukázať signály svoju expertízu, autoritu a dôveryhodnosť (EAT).

Miestne SEO sa stane zložitejším

Ešte nedávno Google odporúčal miestne firmy podľa ich vzdialenosti od používateľa. Posledné roky sa odvracia od faktoru vzdialenosti a pozornosť začína venovať kvalite a relevantnosti. Znamená to, že firmy majú viacej príležitostí ovplyvniť miestne hodnotenie.

Google im na to s radosťou poskytne potrebné nástroje. Moja firma na Googli stále pridáva nové funkcie do profilov. Firmy môžu zdieľať príspevky, odpovedať na otázky, pridávať produkty a služby, poskytovať rezervácie a písať správy – a to všetko len zo svojho profilu. Profily sú také podrobné, že používatelia vo väčšine prípadov ani nemusia navštíviť stránku firmy.

Po príchode pandémie COVID-19 Google nezaváhal a ponúkol v službe Moja firma na Googli ešte viacej možností. Môžete svoj podnik označiť ako dočasne zatvorený, pridať upravené otváracie hodiny, prijímať finančné dary, predávať darčekové karty a zvýrazniť bezpečnostné opatrenia: 

lokalne SEO

Kvôli pandémii Google zaviedol zaujímavú aktualizáciu, vďaka ktorej si profil v službe Moja firma na Googli mohli vytvoriť aj poskytovatelia telemedicíny (prenos medicínskych informácií na diaľku). Dovtedy sa online firmy zaregistrovať nemohli. Niektorí odborníci na SEO si myslia, že je to krok k ešte väčším zmenám.

Ako optimalizovať

Najlepšie, čo môžete pre mieste SEO spraviť, je optimalizácia profilu v službe Moja firma na Googli. Správajte sa k nemu ako k vašej druhej webstránke, preštudujte si všetky jej možnosti (príspevky, otázky a odpovede, vlastnosti atď.) a pozorne sledujte svoje recenzie.

Štruktúrovaným dátam sa už nevyhnete

Štruktúrované dáta nie sú nový trend – hovorí sa o nich už roky. Aj keď ich dôležitosť stále rastie, vo svete SEO ešte nie sú vnímané ako plnohodnotná taktika.

Najjednoznačnejším miestom, kde sa dajú použiť štruktúrované dáta sú multimediálne výsledky (rich snippets), ktoré sú nevyhnutné hlavne vtedy, ak chcete získať dobrú pozíciu stránky s receptami alebo so správami:

strukturovane data

Štruktúrované dáta môžete použiť aj v miestnom SEO. Existuje schéma s názvom „miestna firma“, v ktorej si môžete zaznačiť svoju firmu, adresu a hlavné kontaktné údaje. Po tom ako schému použijete na svojej webstránke, dá Googlu informácie o tom, kde sa vaša firma nachádza a vylepší vaše šance na to, aby sa vaša stránka objavila v miestnych výsledkoch vyhľadávania.

Tieto dáta vám pomôžu aj pri vytváraní entít. Aj keď Google vie získať entity aj z neštruktúrovaných dát, vy môžete tento proces urýchliť. Pomocou štruktúrovaných dát môžete označiť dôležité miesta, ľudí a spoločnosti.

Ako optimalizovať

Možno sa vám zdá, že práca so štruktúrovanými dátami bude príliš zložitá a nezvládnete ju sami, no opak je pravdou. K vášmu obsahu treba len pridať kúsky HTML. Môžete to spraviť manuálne alebo použiť Google Pomocník na prácu so značkami štruktúrovaných dát, ktorý to spraví za vás. Ďalšie informácie o štruktúrovaných dátach nájdete v článku stránky link-assistant.com

Google vynaloží väčšie úsilie na uspokojenie zámeru používateľa

Vďaka algoritmu BERT vám Google môže vyhľadať nie len stránky, ale ich menšie časti, aby vám ukázal presne to, čo hľadáte. Napríklad ak by som chcel vedieť, či dokážu slony skákať, Google mi ukáže presne tú časť článku, ktorá odpovedá na moju otázku a nemusím už navštíviť samotnú webstránku.

algoritmus bert

Ak by som chcel vedieť ako naostriť nôž, Google preskočí zbytočné časti videa a ukáže len presne tú časť, ktorú potrebujem.

algoritmus bert video

Google odpovedá na vaše dopyty aj multimediálnymi výsledkami, znalostnými panelmi, zoznamami a tabuľkami: 

multimedialne vysledky

Pre SEO to znamená, že na viacej dopytov bude poskytnutá odpoveď priamo na stránke Google a nad všetkými stránkami v poradí. A keďže ma algoritmus BERT plný prístup k vyhľadávaniu, bude sa to diať ešte častejšie.

Ako optimalizovať

Vytvárajte svoj obsah s tým, že budete myslieť aj na multimediálne výsledky (rich snippets). Snažte sa tvoriť vety s rovnakou gramatickou štruktúrou a Google ich možno zmení na zoznamy. Na stránky pridajte sekciu s často kladenými otázkami a Google ich možno využije na odpovedanie na otázky používateľov. Zaznačte dôležité časti vo vašich YouTube videách a Google ich možno ponúkne ako výsledok pri vyhľadávaní vysoko špecifických vyhľadávacích dopytov.

Na záver

Zdá sa, že optimalizácia pre vyhľadávače získava skôr rolu asistenta. V minulosti bolo SEO hlavným motorom a s jeho pomocou ste sa dokázali dostať na vrch stránky s výsledkami vyhľadávania hoci vaša stránka nemusela byť najkvalitnejšia. Dnes je to inak. Určite treba mať hlavne dobrý obsah a potom môžete použiť SEO, aby si vás Google všimol. V budúcnosti sa SEO strane ešte komplikovanejším, keďže multimediálne výsledky sa stávajú stále bežnejšími. Stránky sa prestanú biť o poradie, a prioritou sa stanú práve multimediálne výsledky.

Zdroj: link-assistant.com