+421 908 515 429

Určite ste sa už niekedy snažili navštíviť web a čakali ste, že sa vám načíta stránka, no miesto toho vás privítala správa o chybe. Chyba „404 Stránka sa nenašla“ je jednou z najznámejších. Existuje niekoľko dôvodov, prečo sa stránka nedá načítať a každý z nich má svoj vlastný kód. Tieto kódy sa nazývajú stavové kódy HTTP.

Okrem toho, že kódy informujú návštevníka webu o chybe, majú aj niekoľko ďalších využití. Stavové kódy môžu mať formu presmerovania. Presmerovania vytvorené na používateľskom rozhraní (frontende) vášho WordPress webu sa musia odrážať aj na statickej webstránke. Pri správnom postupe sa to dá docieliť vďaka technológii od FLATsite. Dnes vám chceme ponúknuť podrobný návod na nastavenie stavového kódu 301.

Stavový kód 301

Používateľ by teoreticky stavový kód 301 ani nemal vidieť, pretože signalizuje, že web bol trvalo presunutý z jednej lokality na druhú. Z tohto dôvodu ho poznáme ako presmerovanie. Presmerovanie 301 (301 redirect) vás plynulo presunie na URL adresu, ktorú ste nezadali a to často bez toho, aby ste si to vôbec všimli. Napríklad by ste zadali myflatwebsite.com a po načítaní stránky by ste zbadali miesto nej adresu www.flatwebsite.com.

Presmerovania 301 sa nevytvoria automaticky – musí ich spraviť vlastník webu. Vďaka presmerovaniu vyhľadávače vedia, že stránku nemajú hľadať na starej lokalite, ale na novej.

Kedy použiť presmerovanie 301?

  1. Na uistenie zákazníkov o bezpečnosti: keď zákazník s vami zdieľa svoje osobné alebo finančné údaje, je dôležité ho uistiť, že sú v bezpečí. Najlepší spôsob, ako to docieliť je zobrazovať prefix httpx aj keď nebol zadaný.
  2. Na udržanie autority webu: web je súbor webstránok, takže je logické, že každá stránka má rovnaký počet spoločných webových adries. Preto vedia internetové vyhľadávače priradiť všetky vaše webstránky jednému webu a zlepšiť vaše SEO hodnotenie.
  3. Ak niekoľko URL adries smeruje na jeden web: presmerovania 301 sú vhodné, keď pre rovnakú adresu existuje niekoľko URL adries. Vyberiete si kanonickú doménu (preferovanú adresu webu) a presmerujete na ňu všetky ostatné adresy.
  4. Pri zmene názvu domény: aby ste nestratili zákazníkov po zmene URL adresy, je dobré použiť presmerovanie 301 a zaviesť zákazníkov na nový web. Nebudú frustrovaní, ak nenájdu váš web a neodradí ich hľadanie novej domény.

Vytvorenie presmerovania 301

Keďže už viete, kedy by ste mali presmerovanie použiť, môžeme vám ukázať, ako ho nastaviť. Každá platforma funguje inak. Napríklad softvér na tvorbu webových stránok WordPress má pluginy, ktoré by vám mohli pomôcť, ale na vytvorenie presmerovania môžete použiť aj súbor .htaccess. HTML weby si vyžadujú zadanie relevantného kódu.

Služba FLATsite vie automaticky nájsť všetky správne konfigurovaní presmerovania 301 na vašom WordPress webe a zverejniť statickú verziu s vykonanými zmenami.

Serverové presmerovania

Ako sme už spomenuli, presmerovania 301 nie sú automatické, takže ich musí vytvoriť vývojár stránky. Táto operácia sa vykonáva na úrovni servera alebo pomocou servera, aby pokyny platili pre celý web. Dve operácie na úrovni servera, ktorým budeme venovať pozornosť sú presmerovanie z www na non‑www a opačne a presmerovanie z HTTP na HTTPS a opačne.

  1. Ako vytvoriť presmerovanie na www

Na vytvorenie presmerovania 301 z www domény na „nahú“ doménu (bez www) musíte do súboru .htacces vložiť tento kód:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.yourdomain.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://yourdomain.com/$1 [L,R=301]

Na presmerovanie z „nahej“ domény na www doménu vložte do súboru .htaccess nasledovný kód:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^yourdomain.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.yourdomain.com/$1 [L,R=301]

Nezabudnite, že toto je len vzorový kód. Vy musíte namiesto „yourdomain“ do kódu vložiť vlastnú doménu s URL adresou.

  1. Ako vytvoriť presmerovanie na HTTPS

Ak si len teraz aktivujete SSL certifikát je nutné vytvoriť presmerovanie 301, pretože odteraz budete používať HTTPS prefix. Na začiatok .htaccess súboru zadajte tento kód:

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^yoursite.com [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.yoursite.com [NC] RewriteRule ^(.*)$ https://www.yoursite.com/$1 [L,R=301,NC]”

Nezabudnite vložiť vlastnú webovú adresu.

Presmerovania 301 a hodnotenie SEO

Presmerovania 301 mohli ovplyvniť poradie vášho webu na stránke s výsledkami vyhľadávania len do roku 2016. Google považoval presmerovaný a „nový“ web za dve nezávislé entity, pričom starému zostalo hodnotenie, ale nový web si ho musel získať. Odvtedy sa Google prispôsobil a zminimalizoval penalizácie súvisiace s presmerovaním 301. Dnes odovzdá presmerovaná stránka väčšinu hodnoty na „novú“ stránku.

Presmerovanie 301 môže pomôcť viac ako len s udržaním zákazníkov. Napríklad, keď zmeníte web z HTTP na HTTPS, malo by sa zlepšiť vaše hodnotenie, pretože pri zaraďovaní do poradia vo výsledkoch vyhľadávania sleduje Google aj bezpečnosť webov. Na druhej strane, ak nezmeníte všetky aspekty webu z HTTP na HTTPS, návštevníci vašej webstránky narazia na správu o chybe. Toto sa nazýva upozornenie na nezabezpečený/zmiešaný obsah.

Upozornenia na nezabezpečený a zmiešaný obsah

Upozornenia na nezabezpečený alebo zmiešaný obsah informujú návštevníkov o nebezpečných elementoch, hoci môžu byť na webstránke aj nejaké bezpečné elementy (boli zmenené na HTTPS). Tieto weby sa nedajú načítať, pretože nie je možné aby sa HTTP a HTTPS obsah načítal naraz. Google sa takto snaží donútiť weby, aby brali základný bezpečnostný protokol vážne. Ak tak neurobia, budú penalizované.

Na záver

Presmerovania 301 sú nevyhnutné, ak chcete zákazníkov nasmerovať na novú webovú lokalitu bez toho, aby si sami museli zapamätať novú URL adresu. Ak sú vykonané správne nemali by vám uškodiť a môžu dokonca zlepšiť vaše miesto na stránke s výsledkami vyhľadávania. Všetky správne nakonfigurované presmerovania 301 budú vykonané technológiou služby FLATsite s názvom web crawler a zmeny budú automaticky zobrazené aj na vašej statickej stránke.