+421 908 515 429

Je všeobecne známe, že odkazy majú obrovský vplyv na vaše umiestnenie vo vyhľadávaní. Napriek tomu niektorí vlastníci malých spoločností stále podceňujú a dokonca odmietajú, že im môže linkgbuilding, teda budovanie spätných odkazov naozaj pomôcť. Odkazy určujú autoritu vašej stránky a domény – tieto dva faktory Google zvažuje pri umiestňovaní stránok vo výsledkoch vyhľadávania.

Stále si nie ste istí, či by ste si mali vybudovať lokálny odkazový profil? Zvážte toto: podľa výskumu spoločnosti BrightLocal, až 84 % odborníkov na optimalizáciu pre vyhľadávače (SEO) tvrdí, že link building je pre ich lokálnych klientov kľúčový.

lokalne seo graf

Navyše, každý odborník v prieskume potvrdil, že linkbuilding zlepšuje umiestnenie na stránke s výsledkami lokálneho vyhľadávania a čoraz viac z nich ho považuje za „veľmi efektívny“.

Teraz keď si už uvedomujete dôležitosť budovania lokálnych spätných odkazov, môžeme sa pozrieť na niekoľko stratégií. Je úplne v poriadku ak používate na vybudovanie odkazov pre lokálne SEO bežné stratégie. No navrhujem, aby ste vyskúšali aj trocha iný prístup.

Prečo by ste mali zmeniť linkbuilding taktiku?

Dôvod, prečo by sa malo zrovna lokálne SEO a linkbuilding robiť trošku inak sa dá zhrnúť takto – ak sa snažíte vykonať lokálne vyhľadávanie a zadáte napríklad „chovateľské potreby v mojom okolí“ , Google použije špeciálny algoritmus, aby vám ukázal výsledky špecifické pre vašu polohu. 

Riaditeľ pre vyhľadávanie a sociálne siete spoločnosti DealerOn, Greg Gifford, sa jasne vyjadril, že zdroj odkazov smerujúcich na vašu stránku môže byť pre vašu spoločnosť úplne irelevantný, no najdôležitejšia je ich poloha. Inak povedané, treba si vytvoriť lokálny odkazový profil a zvýšiť svoju relevantnosť medzi miestnymi používateľmi. Ostatné odkazy vzťahujúce sa na celú krajinu alebo na celý odbor sú tiež užitočné, ale slúžia viac ako bonus.

Teraz vám predstavím šesť silných linkbuilding stratégií, ktoré vám pomôžu nájsť si nových zákazníkov, lokálne podporiť vašu spoločnosť a neuveriteľne vylepšiť vašu polohu vo výsledkoch vyhľadávania.

1. Zistite, aké spätné odkazy používa vaša konkurencia

Kto nemá rád špehovanie konkurencie? Určite nie SEO odborníci. Odhaliť odkazové profily konkurencie je najlepšou začiatočnou stratégiou a to práve kvôli týmto dôvodom:

1. Je to dobrá príležitosť preskúmať vašu lokálnu konkurenciu
2. Nájdete spätné odkazy, ktoré vaša konkurencia už preverila

Pomocou aplikácie SEO SpyGlass môžete nájsť všetky spätné odkazy smerujúce na stránky vašich konkurentov.

Ako na to:

1. Spustite aplikáciu SEO SpyGlass, vytvorte nový projekt pre vašu webstránku alebo otvorte už existujúci projekt.

seo spyglass

2. Potom sa presuňte na Domain Comparison (porovnanie domén) a kliknite na Add Domains (pridať domény). Do zobrazeného okna zadajte webstránky vašich konkurentov a kliknite na OK.

porovnanie s konkurenciou

3. Takto môžete porovnať vašu webstránku s tými konkurenčnými a pochopiť, prečo sa im darí lepšie ako vám.

vysledok porovnania konkurencie

4. Teraz už viete, čo treba vo vašom odkazovom profile vylepšiť a môžete sa presunúť na Link Intersection (zhoda odkazov), kde si môžete pozrieť odkazy, ktoré máte s konkurenciou spoločné.

5. Ak chcete nájsť nové spätné odkazy kliknite v ponuke naľavo na Prospective Domians (potenciálne domény) a aplikácia SEO SpyGlass pre vás vyhľadá webstránky, ktoré smerujú na stránky vašej konkurencie, no ešte nesmerujú na tú vašu.

vhodne domeny

 

2. Požiadajte lokálne stránky o hosťovanie vášho príspevku

Nie je prekvapivé, že aj v roku 2020 je obsahový marketing na vzostupe a tak ľahko sa to ani nezmení. Námaha a čas, ktorý vložíte do tvorby obsahu pre iné webstránky (guest blogging) sa určite vyplatí. Táto stratégia vás zviditeľní, prinesie vám nové odkazy a používateľov a zvýši návštevnosť stránky. Guest blogging alebo hosťovské blogovanie začína hľadaním relevantných príležitostí. S aplikáciou Link Assistant ich nájdete hneď. Stačí si zvoliť správnu metódu vyhľadávania.

Ako na to:

Keďže sa zaoberáte lokálnym linkbuildingom, je jasné, že sa musíte zamerať na lokálne blogy. Preto si treba nastaviť špecificky vyhľadávač, aby mohol nástroj vybrať blogy len vo vašej oblasti.

1. Spustite aplikáciu LinkAssistant a vytvorte nový projekt.

2. Prejdite na Preferences (preferencie) a potom na Search Engine Settings (nastavenie vyhľadávača)

nastavenie vyhladavaca

3. Kliknite na tlačidlo vedľa zvoleného vyhľadávača s nápisom Add Custom (pridať vlastný), napíšte do okna s názvom Preffered Location (preferovaná lokalita) adresu vašej oblasti a kliknite na Apply (použiť). Potom pridajte kratší názov lokácie a stlačte OK.

Teraz máte nastavený váš špecifický vyhľadávač a môžete sa pustiť do vyhľadávania stránok, ktoré by mohli hosťovať vaše príspevky.

1. Kliknite na Look for Prospects, (hľadať vhodné stránky) vyberte si možnosť Guest Posting (hosťovské blogovanie) ako vašu metódu vyhľadávania a kliknite na Next (ďalej).

guest posting

2. Teraz pridajte pár kľúčových slovných spojení, ktoré vystihujú váš odbor. V možnosti Search engine (vyhľadávač) si vyberte váš špeciálny vytvorený vyhľadávač a kliknite na Next (ďalej).

klucove slova

3. V poslednej fáze nemeňte žiadne nastavenia a kliknite na Finish (dokončiť). Teraz musíte počkať, kým aplikácia nájde stránky, ktoré by mohli potencionálne zdieľať váš obsah.

Zostáva už len napísať skvelý príspevok s odkazmi na vašu stránku a poslať ho redaktorom. Stránky, ktoré by potencionálne mohli zdieľať váš príspevok môžete kontaktovať pomocou e-mailu aj priamo z aplikácie LinkAssistant.

3. Využite zmienky o vašej stránke bez prepojenia na ňu

Väčšina zákazníkov, ktorí píšu na internete o vašich produktoch alebo službách nepripoja k príspevku odkaz na vašu stránku. Existuje vysoká pravdepodobnosť, že zákazníci spomenuli vašu stránku nespočetnekrát, no príspevok neprepojili s vašou stránkou. Týmto prichádzate o zisk. Preto by ste mali tieto príspevky nájsť a pridať k nim odkaz.

Kedysi bolo veľmi ťažké nájsť všetky príspevky bez odkazov. Ale s pomocou nástroja Awario ich môžete bez námahy nájsť, roztriediť a dobre využiť.

Ako na to:

Spustite aplikáciu Awario a pridajte nový projekt kliknutím na ikonu Add alert (pridať upozornenie), ktorá je hneď pri možnosti Mentions (zmienky).

awario

2. Potom musíte pridať kľúčové slová, ktoré chcete sledovať a tento nástroj vám za malú chvíľu nájde celý zoznam príspevkov, v ktorých boli spomenuté.

awario kw

3. Teraz musíte nájsť príspevky bez odkazov. Stačí už len kontaktovať editorov stránok a spýtať sa, či by k príspevkom o vašej spoločnosti nepridali aj odkaz na vašu webstránku.

Aby ste mohli kontaktovať stránky, potrebujete samozrejme ich e-mailové adresy. Na to využijete aplikáciu hunter.io.

4. Dostaňte sa do lokálnych katalógov firiem

Ďalšou dobrou stratégiou je zvýšenie počtu citácií. Lokálne citácie pomáhajú používateľom nájsť miestne spoločnosti. Dôležitejšie je, že môžu výrazne zlepšiť vašu polohu vo výsledkoch vyhľadávania. Ak by ste nevedeli čo je citácia, je to keď sú údaje ako vaše meno, adresa a telefónne číslo spomenuté na jednom mieste.

Citácie sa môžu objaviť v lokálnych katalógoch firiem, aplikáciách, na webstránkach a na sociálnych sieťach. Najjednoduchšie je vybudovať si citácie v lokálnych katalógoch firiem, čomu sa budeme teraz aj venovať. V Českej republike si môžete zaregistrovať firmu v katalógu Firmy.cz a tak získať spätný odkaz.

Každé mesto má väčšinou vlastné adresáre alebo katalógy, ktoré ľahko nájdete a môžete do nich svoju spoločnosť zaradiť. Môžete ich nájsť ak zadáte do vyhľadávania napríklad tieto kľúčové slová:

Poloha „odporúčané odkazy“

Poloha „pridať stránku“

Poloha „pridať firmu“

Poloha *katalóg firiem

Ak však chcete ušetriť čas a námahu, pomôže vám môže aplikácia LinkAssistant

Ako na to:

1. Spustite aplikáciu LinkAssistant, prejdite na Look for Prospects (hľadať) v ľavom hornom rohu, zvoľte si možnosť Directories (katalógy) ako nástroj na vyhľadávanie a kliknite na Next.

katalogove stranky

2. Zadajte kľúčové slová, ktoré najlepšie vystihujú odvetvie, v ktorom podnikáte. Aplikácia podľa nich nájde vhodné katalógy firiem. Nezabudnite použiť váš špecifický vyhľadávač, aby nástroj mohol nájsť len miestne katalógy firiem.

3. Potom sa presuňte na kartu Search engine (vyhľadávač), kliknite na Google advanced search (Google rozšírené vyhľadávanie), zvoľte si vašu polohu a kliknite na Next.

klucove slova 1a

4. V závere neupravujte nastavenia a kliknite na Finish (dokončiť).

Výborne, teraz môže aplikácia nájsť množstvo miestnych katalógov firiem!

5. Píšte o lokálnych udalostiach

Ďalšou možnosťou ako si vytvoriť dobrý odkazový profil je tvoriť obsah, ktorý budú ľudia zdieľať. Ľudí budú vždy zaujímať miestne udalosti, a preto by ste mohli zvážiť pridanie sekcie s blogom na vašu webstránku.

Na blogu môžete zdieľať informácie o miestnych udalostiach alebo novinkách. Ľudia, ktorí majú záujem o miestne dianie budú vašu stránku radi zdieľať. Zabijete dve muchy jednou ranou – zlepšíte návštevnosť stránky a získate lokálne odkazy.

6. Oslovte lokálnych influencerov

Marketing sa čoraz viac točí okolo influencerov. Podľa webstránky BrightLocal je najlepším spôsobom na získanie lokálnych spätných odkazov vybudovanie vzťahov s miestnymi podnikmi a influencermi.

Pri hľadaní vhodných influencerov, ktorí sa pohybujú vo vašom odbore môžete navštíviť vládne stránky, sociálne siete alebo blogy. Vždy je lepšie ak sú pre vaše odvetvie relevantní. Ak vlastníte kaviareň, skúste osloviť stránky, ktoré sa zaujímajú napríklad o miestne reštaurácie. Tiež môžete blogerom ponúknuť spoluprácu, kedy im ponúknete vaše služby alebo produkt za zdieľanie vášho odkazu.

Môžete zaujať aj trocha iný prístup. Ak ste našli vhodného influencera, ktorého chcete osloviť, sledujte, či sa chystá hosťovať nejakú udalosť. Zúčastnite sa na nej, zoznámte sa osobne a porozprávajte sa, ako by ste si mohli vzájomne pomôcť.

Sledujte váš pokrok

Sledovanie vášho odkazového profilu je rovnako dôležité ako jeho budovanie. Aby ste zistili, či sú vaše odkazy stále aktívne a nezmenili sa na nofollow odkazy, ktoré vyhľadávače ignorujú, musíte ich sledovať. Môžete využiť aplikáciu SEO SpyGlass.

Ako na to:

1. Spustite aplikáciu SEO SpyGlass a vytvorte nový projekt.

2. Potom sa presuňte na Backlink Profile (profil spätných odkazov) a následne na Backlinks (spätné odkazy), pravým tlačidlom kliknite na hlavičku ktoréhokoľvek stĺpca a pridajte do pracovného priestoru stĺpce s názvom Backlink status (stav spätných odkazov) a Links back (spätné odkazy).

spatne odkazy

3. Keď sú stĺpce (columns) na mieste, kliknite na tlačidlo update (aktualizovať) a zvoľte Backlink Page Info (informácie o spätných odkazoch), Linked Page Info (informácie o prepojenej stránke) a Penalty Risk (riziko penalizácie) a aktualizujte ich.

4. Potom si pozrite, ktoré odkazy sú no-follow a ktoré majú riziko penalizácie nad 70 % – tieto odkazy skontrolujte ako prvé.

Veľmi odporúčam, aby ste vaše spätné odkazy a ich vývoj pravidelne kontrolovali.

Na záver

Chcem zdôrazniť, že dôležitosť linkbuildingu tak ľahko nezmizne. Zaberie to samozrejme nejaký čas, ale ak chcete zlepšiť vašu polohu vo výsledkoch vyhľadávania a udržať si ju, tvorenie odkazov by malo byť vašou dlhodobou prioritou.

Nezabúdajte na to, že sa snažíte získať miestne odkazy, preto ich hľadajte vo vašej oblasti. Pokúste sa uprednostniť kvalitné odkazy, ktoré sú relevantné pre váš odbor a nepotrvá dlho, kým sa vaša poloha vo výsledkoch vyhľadávania zlepší.

Neváhajte a podeľte sa o svoje názory na tieto stratégie. Ak máte nejaké ďalšie nápady na vytváranie miestnych odkazov, ktoré by ste mohli pridať do tohto zoznamu, dajte nám vedieť. Inými slovami, vidíme sa v komentároch.

Zdroj: www.link-assistant.com