+421 908 515 429

Situácia sa opakuje a je to stále o tom istom ako spred niekoľkých rokov. Hlavné SEO trendy ostávajú rovnaké aj v roku 2020.

Spoločnosť Google podniká množstvo krokov k tomu, aby si udržala svojich zákazníkov na svojej strane (všetkých tých, ktorý používajú vhľadávač Google). Či už ide o inzerentov alebo používateľov vyhľadávača, všetci majú k dispozícii množstvo funkcií, ktoré im prácu s vyhľadávačom uľahčia.

Týchto funkcií a prvkov je tak veľa, že tí ktorí ich nepoznajnajú sa vo výsledkoch vyhľadávania takmer s určitosťou prepadnú. To je dôvod, prečo prekladáme tento článok. Dozviete sa v ňom, ako zostať vo výsledkoch vyhľadávania čo najvyššie s využitím momentálne dostupných nástrojov.

Bohaté úrivky: veľmi krátky úvod

To, o čom hovoríme, keď hovoríme o bohatých úryvkoch, resp. bohatých prvkoch SERP vyhľadávania – je všetko to, čo sa zobrazuje na vrchole konvenčných „modrých odkazov“ SERP vyhľadávania.

Takto vyzerá bohatý úryvok SERP vyhľadávania:

serp moznosti

Namiesto tradičných 10 nudných modrých odkazov je k dispozícii iba 4 až 5 organických výsledkov, zatiaľ čo zvyšné miesto zaberajú bohaté prvky a funkcie SERP vyhľadávania.

Ak získate čo i len jeden alebo dva takéto prvky či funkcie, zvýši to návštevnosť vašej stránky. Nemenej dôležité je aj to, že webstránka obklopená bohatými prvkami pôsobí oveľa profesionálnejším dojmom. Je to určitá známka, ktorú dáva vyhľadávač stránke.

Nižšie sa pozrieme na najdôležitejšie bohaté prvky, ktoré sú aktuálne k dispozícii: ako ich nájsť, získať a používať.

Krátka poznámka:

Všimnete si nápadnú absenciu najobľúbenejšej funkcie SERP všetkých čias, úryvku Featured o ktorom si prečítate viac v podrobnom sprievodcovi ako Featured úryvok získať.

Bohaté odkazy na podstránky

Ako to vyzerá

bohate odkazy

Prečo to chceme

Protože bohaté odkazy na podstránky sú jednou z mála vecí tohto zoznamu, ktorú môžete rýchlo získať.

Hlavné výhody odkazov na podstránky:

 1. Vaše podstránky se objavia priamo vo výsledkoch SERP vyhľadávania
 2. Váš web bude vyzerať dôverihodnejšie
 3. Odkazy na podstránky zatlačia konkurenciu dole

Kto to môže získať

Takmer akýkoľvek web, alebo internetový obchod. Samozrejme za predpokladu, že sa nachádza na prvom mieste vo výsledkoch SERP vyhľadávania. V prípade, že sa nenachádza, prečítajte si tohto sprievodcu, ktorý ponúka bližší pohľad na to, prečo je tomu tak.

Poďme na to

Spoločnosť Google neposkytuje komplexného sprievodcu, ako na implementáciu prvkov SERP vyhľadávania. Odkazy na podstránky zobrazuje iba vtedy, keď sa domnieva, že budú pre používateľa užitočné.

Pokiaľ štruktúra vášho webu neumožní algoritmom nájsť dobré odkazy na podstránky, alebo takéto odkazy na podstránky vášho webu nie sú relevantné na dopyt používateľov, nebude ich zobrazovať.

Hoci toto vyhlásenie nemusí vyzerať veľmi užitočne, v skutočnosti nám hovorí dve veci:

 • Štruktúra stránok musí umožniť algoritmom spoločnosti Google nájsť odkazy na podstránky, ktoré sa majú zobraziť
 • Odkazy na podstránky musia byť relevantné na vyhľadávacie dopyty užívateľov

Nemôžeme urobiť nič, čo by prinútilo algoritmus, aby zobrazil bohaté odkazy na podstránky vášho webu.

Čo môžeme urobiť, je zlepšiť štruktúru webovej stránky spôsobom, aby nekolidovala s algoritmami spoločnosti Google..

Krok 1. Uľahčite navigáciu na svojom webe

Na to aby mohla spoločnosť Google  okrem modrých odkazov zobraziť aj odkazy na iné pod stránky vášho webu, musí pochopiť vzťah medzi príslušnou stránkou a inými stránkami vášho webu.

Preto sa držte určitých osvedčených postupov, ako napr. udržať svoju domovskú stránku ako svoju „hlavnú“ stránku v navigácii. Z domovskej stránky vytvorte jasné prepojenia na iné časti vášho webu a pridajte odkaz, ktorým sa možno okamžite vrátiť na domovskú stránku z ktoréhokoľvek miesta na vašom webe.

Ide o najjednoduchší možný trik a vy tak pomôžete nielen vyhľadávacím nástrojom, ale aj používateľom, ktorí sa pohybujú po vašich webových stránkach – situácia, ktorá je výhodná pre všetkých!

V nástroji WebSite Auditor je k dispozícii funkcia vizualizácie, ktorá je ako stvorená na to, ak budete chcete opraviť navigáciu a vylepšiť celkovú štruktúru vašich webových stránok.

struktura stranky

Táto funkcia zobrazí vašu webovú stránku ako sieť odkazov, ktorá je ľahko pochopiteľná na prvý pohľad.

Krok 2. Štruktúrované údaje – sú veľmi dôležité.

Témou štruktúrovaných údajov a ich dôležitosti pre SEO sme sa už podrobne zaoberali v tomto článku.

Štruktúrované údaje a ich značky pomáhajú vyhľadávacím nástrojom lepšie pochopiť vaše webové stránky a ich organizáciu.

Skupinu rozšíriteľných schém schema.org možno použiť najmä v prípade úryvkov týkajúcich sa recenzií a receptov (rozoberieme si ich nižšie).

V podstate ide iba o pridanie značkovacieho kódu, ktorý Google povie, ktoré menu alebo odkazu má dať pednosť s tým aby sa zobrazili vo forme podstránky.

V aplikácii WebSite Auditor možno skontrolovať, či má konkrétna stránka správne implementované značky štruktúrovaných údajov. Možno tak spraviť v časti Content Analysis > Page Audit.

strukturvane odkazy

Svoje štruktúrované údaje nezabudnite otestovať pomocou tohto nástroja na od spoločnosti Google,

Krok 3. Pridajte súbor Sitemap do Konzoly Google Search Console

Je to také jednoduché, ako to znie – stačí postupovať podľa pokynov spoločnosti Google a všetko pôjde hladko.

Ak narazíte na nejaký problém alebo budete potrebovať automatizovať proces aktualizácie a nahrávania súboru Sitemap, chodte v aplikácii WebSite Auditor do Preferences > XML Sitemap Settings.

Tam si budete môcť vygenerovať nový súbor Sitemap, automatizovať proces nahrávania, upraviť názov / dátum súboru a ďalšie.

Čestné uznanie: Vyhľadávacie pole

Nemyslíme si, že by bol prvok vyhľadávacieho poľa obzvlášť užitočný na získanie väčšej návštevnosti, ale ako sa hovorí, „čo je zadarmo to sa ráta“.

Vyhľadávacie pole je malý vyhľadávací panel, ktorý môžete dostať do svojho úryvku spolu s odkazmi na podstránky vášho webu:

vyhladavacie pole v serp

V niektorých ďalších článkoch sa môžete dočítať, že ak by ste chceli získať vyhľadávacie pole, nezaobídete sa od implementácie konkrétneho typu značky. Toto si však nemyslí spoločnosť Google.

To znamená, že vyhľadávacie pole zastupuje osobitný typ značky, ktorý pomáha prehľadávačom Search box identifikovať.

Získate ho iba v tom prípade, ak máte na svojom webe veľa stránok a spoločnosť Google presvedčíte o tom, že ma zmysel nechať ľudí vyhľadávať bez toho aby opustili stránku s výsledkami vyhľadávania

Knowledge Graph

Ako to vyzerá

knowledge graph

Prečo to chceme

Pre takmer každú firmu je Knowledge Graph veľmi prospešný.

Vďaka svojej vynikajúcej polohe vo výsledkoch SERP vyhľadávania priťahuje oveľa viac pozornosti, ako samotný výsledok organického vyhľadávania.

Kto to môže získať

Akákoľvek firma / osoba, s ktorou sa spája a ktorá sa objavuje pri mnohých vyhľadávaniach.

To, na čom záleží, nemusí byť nevyhnutne pozoruhodné alebo dobre známe v abstraktnom zmysle slova – ide o to, aby spoločnosť Google o vás získala čo najviac dôveryhodných informácií..

Možno hovoriť o 20 – 30 spoľahlivých zdrojov, ktoré sú potrebné na to, aby ste Knowledge Graph získali. Prenesené na drobné, na vašu stránku by malo odkazovať približne 20 až 30 primerane známych a dôveryhodných webových stránok.

Poďme na to

V skutočnosti neexistuje žiadny návod, ako panel Knowledge Graph získať. Možnosti implementácie tejto funkcie SERP vyhľadávania budú pre každého iné.

Namiesto konkrétneho postupu uvádzame zoznam krokov, ako umiestniť informácie o vás tam, kde ich môže Google ľahko nájsť.

 1. Využite štruktúrované údaje

  Štruktúrované údaje sa opäť hlásia o slovo. Pomôžu vám v tom, aby sa aj vaša firma stala z pohľadu Google autoritou.Značky štruktúrovaných údajov totiž výrazne uľahčujú indexové prehľadávanie. Ak na takéto značky roboti Google narazia, takmer s určitosťou vytiahnu z vášho webu informácie, ktoré následne zobrazia v paneli Knowledge Graph.Obzvlášť užitočné je do vašej domovskej stránky implementovať značku „organizácia“. Nezabudnite pripojiť svoje logo, kontaktné informácie, sociálne profily, stránky na Wikipédii a Wikidata – ide o informácie, ktoré Google s najväčšou pravdepodobnosťou pre Knowledge Graph použije.

V tejto súvislosti je od Google k dispozícii veľmi pekný návod. Odporúčame vám aby ste sa s ním dôkladne oboznámili. Poskytnite spoločnosti Google čo najviac relevantných informácií o vašom podnikaní, ktoré si bude môcť Google následne overiť aj na iných renomovaných webových stránkach a serveroch.

 1. Získajte článok na Wikipédii

  Wikipedia je veľmi dôležitým zdrojom pre Knowledge Graph. Dokonca panuje názor, že Knoeledge Graph nemožno získať bez toho, aby ste nemali apoň jeden člańok na Wikipedii. Tiež sme si to donedávna mysleli. V skutočnosť môžete Knowledge Graph získať bez akýchkoľvek odkazov pochádzajúcich z Wikipédie.

wikipedia knoeledge graph

Napriek tomu vytvorenie člańku na Wikipédii odporúčame.

Môžete si ho napísať sami, alebo si môžete najať skúseného editora (existuje aj veľa firiem, ktoré môžete v tejto súvislosti osloviť).

 1. Choďte na Wikidata

Google taktiež čerpá informácie z Wikidata, databázy znalostí prevádzkovanej spoločnosťou Wikimedia.

Vytvoriť si tu záznam je veľmi jednoduché – stačí zadať niekoľko údajov o vašej firme. Wikidata môže byť skvelým východiskovým bodom, ak plánujete príspevok na Wikipédii. Ak chcete začať, pozrite si Sprievodcu Wikidata.

Nezabudnite do svojho článku na Wikipédii vložiť odkaz na váš záznam Wikidata, pretože to môže zvýšiť vaše šance na schválenie článku.

 1. Používajte Google My Business

Moja firma na Googli je mimoriadne dôležitá pre „miestny“ Knowledge Graph (ten, ktorý sa zobrazuje pri miestnom vyhľadávaní), ale pamätáte na to, o čom sme hovorili už predtým. Stačí spoločnosti Google poskytnúť relevantné informácie o vašej firme.

V tom spočíva sila GMB – keď poskytnete relevantné informácie, Knowledge Graph ich zobrazí v takom formáte, ktorý požadujete.

 1. Overte svoje účty na sociálnych sietiach

Ak spoločnosť Google nemôže nájsť vašu oficiálnu adresu webových stránok alebo ak váš web nepoužíva štruktúrované údaje, aj napriek tomu môže pre vašu firmu zobraziť Knowledge Graph. Poznáme prípady kedy sa tak stalo.

Ak však chcete, aby váš Knowledge Graph obsahoval peknú  sekciu Profily, musíte o nich dať vedieť spoločnosti Google.

facebook knowledge graph

V opačnom prípade môže Google vytiahnuť regionálne alebo neoficiálne verzie vašich účtov, alebo ich vôbec nezobrazí. Každá sociálna sieť má svoj vlastný postup na overenie účtov.

Tu je niekoľko skvelých tipov na overenie vašich profilov v službách Twitter, Facebook, YouTube a Google+ a Instagram.

Pro tip: Môžete požiadať o úpravu svojho panela Knofledge Graph

Ak už máte záznam v panely Knowledge Graph a existujú určité veci, ktoré by ste potrebovali aktualizovať, môžete sa skontaktovať so spoločnosťou Google a požiadať ju o vykonanie zmien, alebo v prípade, že ste webmaster, môžete si úpravy urobiť sám.

Po vykonaní úprav spoločnosť Google skontroluje presnosť a odošle používateľovi potvrdzujúci e-mail. Existuje tiež nepriama možnosť optimalizácie údajov v paneli Knowledge Graph. Skúste upraviť vaše články na Wikipédii a Wikidata.

Tweet boxy

Ako to vyzerá

tweet boxy

Prečo to chceme

Pokiaľ ide o SERP vyhľadávanie, Twitter boxy sú skvelým a neodmysliteľným doplnkom. Dokážu totiž priamo spojiť váš biznis s osobou, ktorá ho hľadá. Indexujú sa naozaj veľmi rýchlo a môžu byť pre vás ďalším skvelým marketingovým nástrojom.

Kto to môže získať

Twitter box môže získať naozaj ktokoľvek a nemusí byť ani celebritou. Musíte však byť aktívnym a vplyvným členom komunity Twitter.

Pre značku, ktorá používa Twitter iba veľmi sporadicky, to môže byť dosť ťažké.

Ak vaša firma nemá o čom tweetovať, nemusí byť Twitter box tým pravým pre vás. Všetci by sme si však mali uvedomiť, že Twitter v správnych rukách môže byť veľmi silným nástrojom na získavanie potenciálnych zákazníkov.

Ako na to

Rozhodujúce je mať konzistentnú, optimalizovanú a pútavú Twitter kampaň.

Neexistuje síce žiadny návod na to, ako si na Twittry vybudovať meno, ale môžeme vám odporučiť veľmi informatívny článok o virálnom  marketingu, ktorý vám môže rozhodujúcim spôsobom pomôcť.

Rozumné minimum potrebné na získanie Twitter boxu z pohľadu SEO

 1. Používajte presný názov spoloočnosti. Vyhľadávače musia vedieť, že v skutočnosti ide o oficiálny Twitter účet vašej značky. V prípade väčších značiek by je tiež skvelé nechať si účet overiť.
 2. Uistite sa o tom, že sú informácie o vašej spoločnosti aktuálne – nevyhýbajte sa používaniu kľúčových slov.Nezabúdajte na to, že všetky informácie indexuje vyhľadávací nástroj.
 3. Prepojte svoj Twitter s vašou webovou stránkou – pomáha to tiež pri integráciou funkcie Knowledge Graph. Nezabudnite na svoj Twitter odkazovať ako zo svojej domovskej stránky (označte ho relevantnou značkou), ako aj z iných sociálnych médií, aby vyhľadávač pochopili, že ide o jeden prepojený systém.
 4. Tweetujte pravidelne – hoci sa krátke správy na Twittry obmieňajú veľmi  rýchlo, v skutočnosti ich nie je možné vrátiť a preto celkom rýchlo miznú. Ak prestanete tweetovať zaznamenáte výrazný pokles záujmu..


Ľudia sa pýtajú box

Ako to vyzerá

ludia sa pytaju box serp

Prečo to chceme

Ľudia tiež hľadajú, alebo ľudia sa tiež pýtajú box je obzvlášť užitočný. Táto funkcia môže totiž spôsobiť, že sa vaša stránka vo vyhľadávacom nástroji zobrazí hneď dvakrát!

ludia sa pytaju snippet

Hore uvedený výsledok vyhľadávania sa zobrazil na základe dopytu „what are featured snippets“. Prvý výsledok uvedený v poli „Podobné dopyty“ je presne tá istá stránka ako druhý výsledok z organického vyhľadávania.

Na základe toho vyplíva, že stránky môžu byť vo výsledkoch SERP vyhľadávania zobrazené hneď dva krát.

Kto to môže získať

Absolútne každá stránka, ktorá je optimalizovaná na zodpovedanie otázok súvisiacich s pôvodným dotazom.

Ako na to

 1. Zistite zámer vyhľadávania – aby ste sa dostali do časti Ľudia tiež hľadajú, musí vaša stránka ponúknuť odpoveď na otázku dopytu.
 2. Optimalizujte svoje stránky – nájdite podobné stránky, ktoré by mohli byť odpoveďou na zadaný dopyt (nezabudnite, že v aplikácii WebSite Auditor si môžete veľmi ľahko vytvoriť novú stránku) a implementujte otázky a odpovede. Môžete ich vložiť do textu alebo do spodnej časti stránky.
 3. Použite správne nadpisy – v časti Ľudia tiež hľadajú zvyknú byť otázka a odpoveď založené na rovnakých nadpisoch.


Čestné uznanie: Časté otázky

Veľmi populárne sú štruktúrované údaje založené na značke FAQ. Ich výhodou je, že dokážu zvýšiť mieru interakcie a kliknutí.

Vyzerajú veľmi podobne ako box s otázkami Ľudia sa tiež pýtajú, na ktorý môžete kliknúť a získať odpoveď.

Na rozdiel od nich sa však zobrazujú tam, kde by sa obvykle nachádzali bohaté odkazy na podstránky. Ide o ďalšiu šancu ako získať potenciálneho návštevníka vašej webovej stránky, ktorý zároveň dostane odpoveď na svoju otázku o vašom produkte či službe.

Ako to vyzerá

caste otazky snippet

Implementáciou špecifických značiek pre FAQ a napísaním niektorých relevantných otázok a odpovedí, môžete získať tento pekný doplnok na podporu návštevnosti vašej stránky.

Recenzie, recepty a náhľady

Ako to vyzerá

rezenzie recepty nahlady

Prečo to chceme

Vždy existuje spôsob, ako vylepšiť vzhlať vášho úryvku.

Väčšie rozmery takéhoto úryvku, ktorým môže byť recenzia, recept, alebo miniatúra (známeho tiež ako „bohatý úryvok“) sú veľmi lákavé.

Dokonalé stvárnenie týchto prvkov je okrem toho istotu konverzií.

Kto to môže získať

Bohatý úryvok sa dnes väčšinou spája s receptami, ale prínosom môže byť aj pre nekulinárske weby. Takýto úryvok môže získať v podstate každá webová stránka na ktorej sa nachádzajú produktové recenzie.

Ako na to

Ako zvyčajne je potrebné, aby mala spoločnosť Google k dispozícii požadované informácie.

 1. Štruktúrované údaje – vieme, opakujeme sa. Štruktúrované údaje sú však budúcnosťou každého moderného webu. Pokiaľ ide o bohaté úryvky, štruktúrované údaje sú naozaj nevyhnutnosťou. Nie je možné aby ste sa streli bohatými úryvkami takej stránky, ktorá by ich nepoužívala.
 2. Umožnite svojim používateľov písať recenzie – veľa internetových obchodov s implementovanou funkciou recenzie, zobrazuje spolu so stránkou produktu aj  bohatý úryvok vo výsledkoch SERP vyhľadávania.
 3. Nechajte sa preveriť. Takéto preverenie môže pochádzať aj z iných zdrojov, pričom sa môže týkať vášho biznisu. Ak ponúkate konkrétny produkt alebo službu, mali by ste povzbudiť svojich zákazníkov k tomu, aby ich zrecenzovali.

Google recenzie, ktoré sú súčasťou služby Moja firma na Googli sú opäť perfektnou voľbou, pretože poskytujú informácie priamo vyhľadávaču v jeho preferovanom formáte.

Sledujte SERP funkcie v aplikácii Rank Tracker

Pomocou nástroja Rank Tracker môžete sledovať, na ktoré presne zacielené kľúčové slová máte šancu získať bohatý prvok SERP vyhľadávania. Môžete využiť aj alternatívu, on line nástroj ktorý kontoluje pozície kľúčových slov úplne zadarmo.

V aplirel=“nofollow“kácii prejdite do časti Preferences > Rank Checking Mode, skontrolujte, či nie je začiarknuté políčko Track organic results only a či je začiarknuté políčko Track multiple results for keyword .

Dostupné SERP funkcie sa aktualizujú spolu s bežnými organickými výsledkami pri každej kontrole rebríčka.

Po aktualizácii hodnotení kliknutím na Check Rankings sa v stĺpci Google SERP Features zobrazia rôzne druhy ikon, ktoré predstavujú rôzne funkcie SERP vyhľadávania (ak existujú).

Pokiaľ vaše kľúčové slovo získalo funkciu Knowledge Graph, bude to vyzerať takto:

serp funkcie

Pokiaľ je ikona „zelenej čiapočky“ šedá, znamená to, že na tejto stránke je k dispozícii Knowledge Graph pre vaše kľúčové slovo, ale je vo vlastníctve niekoho iného. Až keď je zelená – tak je váš!

Po umiestnení kurzora myši a kliknutí na šípku uvidíte, ako vyzerá konkrétna SERP funkcia v praxi. Navyše, ak sa váš web zobrazuje vo výsledkoch SERP vyhľadávania viackrát, po kliknutí na tri bodky v aktuálnom okne aplikácie sa vám zobrazia všetky výsledky.

Záver

V tomto článku sme sa zaoberali iba tými najdôležitejšími funkciami a prvkami s ohľadom na SERP vyhľadávanie. Všetky tieto funkcie a prvky možno použiť na zvýšenie návštevnosti z organického vyhľadávania.

Ak vás zaujíma prehľad všetkých typov, ktoré sa môžu zobraziť v rámci SERP vyhľadávania, navštívte tohto praktického vizuálneho sprievodcu.

Bohaté funkcie SERP vyhľadávanie sú skvelým spôsobom, ako sa oboznámiť s tým ako spoločnosť Google rozmýšľa. Pri bližšom pohľade na ktorúkoľvek funkciu alebo prvok si uvedomíte, že nejde iba o akésy doplnky.

Optimalizácia s využitím bohatých úryvkov nie je ničím extravagantným. Namiesto toho ide o jednoduchý spôsob, ako povzniesť akýkoľvek druh online podnikania na iný, oveľa vyšší level.