+421 908 515 429

Prípadová štúdia – SEO

1. Klient nás oslovil s požiadavkou na zlepšenie pozície kľúčového slova „krtkovanie senec“. V priebehu optimalizácie sa kľúčové slová rozšírili o viac slov/fráz.

V dobe oslovenia (december 2019) boli pozície stránky nasledovné:

krtkovanie: #18
krtkovanie senec: #4
krtkovanie bratislava: #18
krtkovanie nonstop: #10

Čo sme pre klienta urobili?

1. Prebehla SEO analýza stránky, ktorá ukázala nedostatky v on page faktoroch a aj v textovom obsahu stránky.

seo analyza on page faktorov

SEO analýza on page faktorov

seo analyza obsahu

SEO analýza obsahu

Opravili sme SEO faktory a copywriter napísal nové texty.

V priebehu januára 2020 sme začali budovať spätné odkazy na podporu kľúčových slov vo vyhľadávaní.

Pozície stránky 01/2020

pozicie januar 2020

Pozície stránky 03/2020

pozicie marec 2020

Pozície stránky 04/2020

pozicie april 2020

Pozície stránky 05/2020

pozicie maj 2020

Klient si platí link building balíček LARGE (300 Eur)

Ako môžete vidieť na obrázkoch vyššie, výsledky pre kľúčové slová so slovným spojením „krtkovanie“ sa všetky zlepšili. Hlavné klúčové slovo „krtkovanie senec“ je momentálne na prvej pozícii. Ostatné kľúčové slová si polepšili tiež.

Po 4 mesiacoch link buildingu je viditeľnosť všetkých kľúčových slov 97%.

Marec 2020 pozície stránky sú nasledovné:

krtkovanie: #9
krtkovanie senec: #1
krtkovanie bratislava: #10
krtkovanie nonstop: #1

Apríl 2020 pozície stránky sú nasledovné:

krtkovanie: #7
krtkovanie senec: #1
krtkovanie bratislava: #9
krtkovanie nonstop: #1

Máj 2020 pozície stránky sú nasledovné:

krtkovanie: #3
krtkovanie senec: #1
krtkovanie bratislava: #5
krtkovanie nonstop: #1

Čo ďalej?

S klientom sme sa dohodli na rozšírení kľúčových slov aj o frázu „čistenie kanalizácie + mesto“. V ďalšej fáze budeme robiť kroky k zlepšeniu pozícií aj pre tieto kombinácie slov.

Ak ste sa dočítali až sem a ste v podobej situácií ako náš klient, oslovte nás. Výrazne zlepšíme pozície kľúčových slov vo vyhľadávaní. Nie vždy je to za 3 mesiace, ale oplatí sa do toho investovať čas aj peniaze. Postaráme sa o zlepšenie pozícií vašich kľúčových slov vo vyhľadávaní Google. Prvé pozície vám zaručia najviac klientov.

Ak chcete dosiahnuť podobné výsledky, napíšte / zavolajte.

Prečítajte si prípadovú štúdiu č.2